เพียงรัก (กรุณาลดเสียง)

Description: มาอีกแล้วกับ sillyfool

Song: เพียงรัก - sillyfool

Instrument: vocal

Original performance: https://www.youtube.com/watch?v=SOiyLOdECt8

Status: Ready Ready for collaboration