วัดใจ หาคนแจม มีแต่เสียงร้อง

Description: มาแจมกันอีกๆ

Song: วัดใจ

Instrument: vocal

Original performance: https://www.youtube.com/watch?v=VNIE3VX1KeA

Status: Ready Ready for collaboration