สักวันฉันจะดีพอ Edited2

Description: สักวันฉันจะดีพอ Cover

Song: สักวันฉันจะดีพอ

Instrument: Guitar

Original performance: Bodyslam

Status: Ready Ready for collaboration