คิดไปเอง หินเหล็กไฟ Fuzik Cover ร้อง

Description: คิดไปเอง หินเหล็กไฟ Fuzik Cover ร้อง (Head to Toe Rock)

Song: คิดไปเอง

Instrument: Vocal

Original performance: หินเหล็กไฟ

Status: Ready Ready for collaboration